FINETECH CNC obdelovalni center SMV 1370 H3L in Potopna erozija CHMER CM A64C

Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022 Podjetje TE – CAD, inovativne tehnološke rešitve, d.o.o., je sredstva za izvajanje operacije »TECAD Investicija P4I« pridobilo preko javnega razpisa »Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih 2022 – P4I.” Namen investicije je širitev, modernizacija proizvodnje, okoljska učinkovitost, prihranek pri stroških ter času, proizvodnja novih unikatnih izdelkov ter izdelkov večjih dimenzij. Pričakuje se tudi porast prometa in boljši finančni rezultati. TE CAD se ukvarja z razvojem izdelkov ter prototipnih in...

read more