FINETECH CNC obdelovalni center SMV 1370 H3L in Potopna erozija CHMER CM A64C

Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Podjetje TE – CAD, inovativne tehnološke rešitve, d.o.o., je sredstva za izvajanje operacije »TECAD Investicija P4I« pridobilo preko javnega razpisa »Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih 2022 – P4I.”

Namen investicije je širitev, modernizacija proizvodnje, okoljska učinkovitost, prihranek pri stroških ter času, proizvodnja novih unikatnih izdelkov ter izdelkov večjih dimenzij. Pričakuje se tudi porast prometa in boljši finančni rezultati. TE CAD se ukvarja z razvojem izdelkov ter prototipnih in serijskih kompleksnih visokotehnoloških orodij. Operacija obsega širitev tehnološkega parka z nabavo Vertikalnega obdelovalnega centra Finetech SMW 1370 H3L, CNC stroj potopne erozije Chmer CM A64C. Operacija traja od 29. 03. 2022 do 30. 9. 2023.

Skupna višina operacije: 230.878,00 EUR

Višina sofinanciranja: 199.600,00

Z izvedeno investicijo bo podjetje tako na ravni opreme kot na ravni izdelka doseglo bistvena izboljšanja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Javni razpis financira EU v okviru Instrumenta za okrevanje “Next generation” (Sklad za okrevanje in odpornost, https://www.eu-skladi.si ). Enotno spletno mesto načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si. Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizko-ogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij MSP, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, ustvarjanje novih delovnih mest ali ohranitev.